Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών


Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

Έντυπα Συμμετοχής


Aίτηση Συμμετοχής

Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την σχετική Φόρμα Συμμετοχής.

Χορηγοί
Χορηγός Τράπεζα
Official Business Partner Hotel
Χορηγοί Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες