Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών

Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

Κάτοψη 5ης SEREXPO 2019


Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες