Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών


Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

Λόγοι συμμετοχής στη SEREXPO


  • Η SEREXPO έχει καθιερωθεί ως Θεσμός για το Επιχειρείν & τον Πολιτισμό πανελλαδικά
  • Πλέον θεωρείται δεδομένη η μεγάλη επισκεψιμότητα.
  • Η προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό εγγυάται τη βέλτιστη δυνατή προβολή των εκθετών και των προϊόντων-υπηρεσιών τους.
  • Αναδεικνύονται όλοι οι κλάδοι, ενώ ο εμπορικός προσανατολισμός της συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενισχύει τις εξαγωγές και δίνει τη δυνατότητα για σύναψη επωφελών συνεργασιών.
  • Το κόστος συμμετοχής είναι χαμηλό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκθετών.
  • Η SEREXPO υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ποιότητα παροχής υπηρεσιών και εκθεμάτων.
  • Πλούσιο Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων Επιχειρηματικού & Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος

Χορηγοί
Χορηγός Τράπεζα
Official Business Partner Hotel
Χορηγοί Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες