Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών


Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

Συνοπτικός Απολογισμός Αποτελεσμάτων
1ης Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών
SER-EXPO 2015


Φορείς Διοργάνωσης: Επιμελητήριο Σερρών - Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Σερρών
Εκθεσιακός χώρος: Αύλειος Χώρος Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
(πρώην Νομαρχία), Μεραρχίας 36, Σέρρες
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 02 - 04.10.2015
Ωράριο Λειτουργίας: 10:00-22:00
Είσοδος: Δωρεάν για όλο το κοινό
Ελεύθερη Είσοδος: στο Συναυλιακό Stage - Music Events / Συναυλίες Καλλιτεχνών
Συμμετοχή Εκθετών: 120 Επιχειρήσεις
Συμμετοχή Κλάδων: 13 Τομείς Δραστηριότητας , με βασικούς τομείς εκπροσώπησης τον αγροδιατροφικό,
τον κατασκευαστικό, και της ενέργειας
Επισκεψιμότητα: 60.000 καταμετρημένοι επισκέπτες
Εκπροσώπηση Κεντρικής Κυβέρνησης: 3 Πολιτικοί Προϊστάμενοι Υπουργείων
Εκπροσώπηση Κεντρικών & Τοπικών Φορέων: 40 Εκπρόσωποι Αναπτυξιακών, Θεσμικών, Επιχειρηματικών & Οικονομικών Φορέων μεταξύ αυτών η ΚΕΕΕ & Αποστολές 12 Επιμελητηρίων της χώρας.
Εκπροσώπηση MME: 43 Δημοσιογράφοι εκ των οποίων 16 πανελλαδικών ΜΜΕ
και 5 Ξένοι γενικού & ειδικού τύπου.
Εκπροσώπηση Ξένων Χωρών: 6 Εμπορικοί Ακόλουθοι - 4 Επιχειρηματικές Αποστολές από τη Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία
B2B συναντήσεις: 270 Επιχειρηματικές Συναντήσεις σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο
Παράλληλες Εκδηλώσεις: 13 Εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τα 4 Music Events / Συναυλίες Καλλιτεχνών που απογείωσαν το κλίμα ενθουσιασμού
Εκδηλώσεις Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος: 2 Business Forum με τη συμμετοχή Εμπορικών & Οικονομικών Αποστολών από χώρες της ΝΑ Ευρώπης
Χορηγοί: 12 και μεταξύ των οποίων και «μεγάλοι» Χορηγοί Επικοινωνίας
Εθελοντισμός: 50 άτομα που αυτοβούλως προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καθ'όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της Έκθεσης
Χορηγοί
Χορηγός Τράπεζα
Official Business Partner Hotel
Χορηγοί Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες