Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών


Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

Συνοπτικός Απολογισμός Αποτελεσμάτων
2ης Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών SER-EXPO 2016


Φορείς Διοργάνωσης: Επιμελητήριο Σερρών - Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Σερρών
Φορείς Διοργάνωσης: Επιμελητήριο Σερρών - Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Σερρών
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 - 26.06.2016
Ωράριο Λειτουργίας: 10.00- 22.00
Ελεύθερη Είσοδος στο Συναυλιακό Stage

Συμμετοχή Εκθετών: 130 Επιχειρήσεις
Συμμετοχή Κλάδων: 13 Τομείς Δραστηριότητας. Υψηλή συμμετοχή κλάδων Αγροδιατροφής, Κατασκευαστικών και Ενέργειας
Επισκεψιμότητα: 68.000 επισκέπτες
Εκπροσώπηση Κεντρικής Κυβέρνησης, Βουλής, Αυτοδιοίκησης & Κεντρικών Θεσμικών Φορέων
Εκπροσώπηση Αυτοδιοίκησης & Θεσμικών Φορέων: 100 Εκπρόσωποι Αναπτυξιακών, Επιχειρηματικών & Οικονομικών Φορέων 15 Αποστολές Επιμελητηρίων
75 Δημοσιογράφοι εκ των οποίων 35 πανελλαδικών ΜΜΕ και 7 Ξένοι γενικού & ειδικού τύπου
60 Επιχειρηματικές Αποστολές Επιμελητηρίων από Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, Τουρκία κ.α.
Εκδηλώσεις Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος:
- International Business Forum με την υποστήριξη τον Υπουργείου Εξωτερικών & τον ENTERPRISE GREECE, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
- Εξατομικευμένη Συμβουλευτική σε Επιχειρηματίες από τον ENTERPRISE GREECE
- Εκπαιδεντική Ημερίδα για την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος: 11 Εκδηλώσεις, 3 Βραδινές Συναυλίες που απογείωσαν το κλίμα ενθουσιασμού
Χορηγική Υποστήριξη: 16 Χορηγοί & 24 Υποστηρικτές Υπηρεσιών, 4 Official Business Partner Hotels, 15 «μεγάλοι» Χορηγοί Επικοινωνίας
Εθελοντισμός: 80 άτομα που αυτοβούλως προσέφεραν τις υπηρεσίες τούς καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της Έκθεσης
Χορηγοί
Χορηγός Τράπεζα
Official Business Partner Hotel
Χορηγοί Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες