Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών

Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

ΥΓΕΙΑΧορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες