Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών

Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

HAPPENINGS & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ


Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες