Απομένουν

για την SER-EXPO

Σε Συνδιοργάνωση
με την ΠΕ Σερρών

Υπό την Aιγίδα
Κύριοι Yποστηρικτές

Χορηγοί
Χορηγός Τράπεζα
Official Business Partner Hotel
Χορηγοί Επικοινωνίας
ΕΚΘΕΤΕΣ